Menu Zamknij

REGULAMIN

SEZON – WIOSNA 2024

                                                                                                                       REGULAMIN
                                                                                          _____________________________________________
                                                                                                     

                                                                                                                              § 1                                                                                                                                                                                                                                             POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem rozgrywek jest Nadmorska Liga Szóstek. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest:
     a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.nl6.pl
     b) przesłanie listy zawodników (za pomocą specjalnego formularza) – do dnia 16 lutego
     c) dokonanie opłaty za rozgrywki ligowe w wysokości w jednym z dwóch dostępnych wariantów
I wariant: całość 2400 zł. (+ vat )- do 23 LUTEGO
II wariant: 2 raty po 1200 zł. (+ vat )- do 23.02 i 20.04
Drużyny, które płacą ratami za rozgrywki NL6 zawsze muszą zapłacić do dnia wskazanego w wybranym wariancie!
     a) Organizator ma prawo nie rozpocząć meczu, jeśli zespół nie posiada uregulowanych należności finansowych

2. Każda drużyna zobowiązana jest do wytypowania przedstawiciela / kapitana zespołu który:
     a) ma prawo do zgłoszenia i wycofania drużyny z rozgrywek;
     b) wypełnia i przesyła formularz zgłoszeniowy;
     c) jest odpowiedzialny za zachowanie drużyny i kibiców zarówno podczas meczu, jak i po jego zakończeniu;
     d) jest odpowiedzialny za kontakt z Organizatorem w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z terminarzem,                   karami czy innymi kwestiami organizacyjnymi;
     e) odpowiada za niedopuszczenie do gry swoich zawodników, na których zostały nałożone kary zawieszenia.
     d) odpowiada za wypełnienie protokołu meczowego przed spotkaniem oraz zweryfikowania go tuż po jego zakończeniu.

3. Organizator wyznacza daty meczów na dni poniedziałek-piątek i godziny 18.00 – 22.30.

4. Rozgrywki Nadmorskiej Ligi 6 w sezonie JESIEŃ 2022 zostały podzielone na trzy klasy rozgrywkowe: Ekstraklasa, I Liga, II Liga.
     a) Ekstraklasa liczyć będzie 15. zespołów, a I LIGA 16. zespołów.

5. Zespoły, które zgłoszą się do rozgrywek poza regulaminowym terminem automatycznie wpisane będą na listę rezerwową. W sytuacji, gdy zespół z II  Ligi zrezygnuje z udziału w rozgrywkach wtedy w jego miejsce może zająć drużyna z listy rezerwowej. Taka sytuacja może mieć miejsce jednak tylko maksymalnie do piątej kolejki ligowej w danej lidze (w praktyce do pierwszego tygodnia kwietnia)

6. W zawodach o mistrzostwo Ekstraklasy, I, II ligi mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli minimum 15 lat.

8. W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lankach (gumowych), trampkach, korkotrampkach, turfach oraz obuwiu do piłki halowej. Zakaz gry we wkrętach!!! Jeżeli nastąpi sytuacja gry w innym obuwiu, to sędzia ma obowiązek nakazać zawodnikowi opuszczenie boiska i zmianę obuwia.

9. Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich z widocznymi numerami, natomiast bramkarz musi posiadać sprzęt bramkarski odróżniający go od reszty zespołu. Organizator zapewnia narzutki w przypadku, gdy dwie drużyny mają podobne komplety strojów. Sędzia jest zobowiązany poinformować organizatora o takim fakcie, pobrać narzutki, a następnie przeprowadzić losowanie. Organizator dopuszcza brak identycznych kompletów strojów w drużynie, jedynie w pierwszym sezonie jej uczestnictwa.

10. W przypadku, gdy w danym zespole dwóch lub więcej zawodników nie posiada identycznych kompletów strojów cały zespół zmuszony jest rozegrać mecz w narzutkach. Pobiera je u Organizatora, jest za nie odpowiedzialny, a po zakończonym meczu zwraca do biura zawodów.

                                                     

                                                                                                                               § 2
                                                                                                            SYSTEM ROZGRYWEK NL6

1. Czas gry: 2×25 min z 5-minutową przerwą

2. Na boisku znajduje się 5 zawodników + bramkarz,

3. Ilość zmian w locie zawodników z pola podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu (tj. przy strefie zmian w okolicy linią środkowej za linią boczną). Sędzia ma prawo wyznaczyć przed początkiem spotkania miejsce, w którym zespoły mogą dokonywać zmian.

4. Zawody nie mogą być rozpoczęte lub kontynuowane jeżeli któraś z drużyn liczy mniej niż czterech zawodników. Drużyna niekompletna kadrowo zostaje ukarana walkowerem.

5. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami tylko jedno spotkanie, chyba, że wewnętrzny system rozgrywek danej ligi mówi inaczej

6. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu drużyn(opady śniegu, zalanie boiska, poważna kontuzja itp.), spotkanie to zostanie rozgrywane w terminie wyznaczonym przez organizatora.

7. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu organizatora tylko w wyjątkowych przypadkach.
– do takich przypadków należy zaliczyć mecze Arki Gdynia rozgrywane w roli gospodarza oraz spotkania reprezentacji Polski. Wtedy organizator ma prawo zmienić terminarz, po uprzednim poinformowaniu o takim fakcie zainteresowanych zespołów drogą SMS lub e-mail oraz na stronie internetowej

8. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów z zależności od uzyskanego spotkania:
– 3 punkty za zwycięstwo
– 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)
– 0 punktów za spotkanie przegrane

9. O miejscach w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, stosunek bramkowy, większa ilość zdobytych bramek. W przypadku gdy więcej drużyn zakończy rozgrywki z taką samą liczbą punktów, o miejscu w tabeli decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

a) w barażach w przypadku remisu sędzia zarządza dogrywkę 2×5 minut , a jeśli wynik nadal będzie nierozstrzygnięty wtedy o końcowym rezultacie decyduje seria rzutów karnych (po pięć karnych)

10. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich Ekstraklasy, I ligi zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie skreślona z listy drużyn biorących udział w rozgrywkach.

11. Drużyna, która otrzyma walkower musi w ciągu 3 dni roboczych wpłacić regulaminową karę 300 złotych. W przypadku nie spełnienia tego warunku drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek
a) Drugi walkower, wiążę się z karą odjęcia drużynie 3 punktów z ligowej tabeli.
b) W przypadku trzeciego walkowera, drużyna zostaje automatycznie relegowana o dwa poziomy rozgrywkowe w dół.
c) Poinformowanie rywala o oddaniu walkowera na mnie niż 2h przed spotkanie, wiąże się z karą odjęcia 1 punktu.
d) nie stawienie się na mecz, bez jakiegokolwiek poinformowania rywali i organizatora, wiążę się z odjęciem 3 punktów.
e) za walkower, przyznaje się wynik 7:0 na korzyść wygranej drużyny.

12. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania do 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny
b) w przypadku rozegrania więcej niż 50%(łącznie z ewentualnymi walkowerami) spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników

13. Organizator oprócz walkowera ma możliwość nałożenia na dany zespół kary ujemnych punktów według wewnętrznych kryteriów, oraz po zasięgnięciu opinii Rady Ligi NL6

14. Drużyna ma obowiązek stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem meczu. Nie obowiązuje okres oczekiwania 15 minut na mecz. Spotkanie musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (gdyż w innym przypadku grozi walkower). W sytuacji, gdy opóźnienie wynosi mniej niż 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu, a przeciwnik wyrazi zgodę, jest możliwość gry w skróconym wymiarze czasu, tak aby kolejny mecz mógł się rozpocząć o czasie.

                                                                                                                               § 2.1
                                                                                            DOPISYWANIE / TRANSFERY ZAWODNIKÓW

1. Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną najpóźniej dzień przed kolejnym meczem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego

a) można dopisywać wyłącznie zawodników, którzy nie uczestniczą aktualnie w rozgrywkach NL6. Ze względu na obecną sytuację, nowych zawodników dopisywać można do końca maja. 

b) transfery pomiędzy zespołami można przeprowadzać tylko w uzasadnionych przypadkach i TYLKO po wcześniejszej konsultacji z organizatorem i otrzymaniu wyraźniej zgody. Transfery można przeprowadzać do zakończenia  4. kolejki

2. W przypadku kontuzji podstawowego bramkarza, drużyna za zgodą organizatora może dopisać nowego golkipera.

3. Każda zmiana w liście zgłoszonych zawodników może odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego

4. Nie zastosowanie się do zaleceń transferowych – kara walkowera oraz 300 zł.
– Zawodnik grający w dwóch drużynach jednocześnie może zostać zawieszony do końca sezonu
– zespoły, w których zawodnik grał jednocześnie mogą dodatkowo zostać ukarane ujemnymi punktami

                                                                                                                               § 2.2
                                                                                                          PRZEKŁADANIE MECZÓW
1. Każda drużyna może tylko dwa razy przełożyć swoje spotkanie:

  • raz z własnej inicjatywy, prosząc o zgodę na przełożenie przeciwnika
  • raz zgadzając się na przełożenie, kiedy to przeciwnik prosi o zgodę

2. Zamiana dnia lub godziny meczu z innymi zespołami:

  •  Każda drużyna będzie mogła mieć przełożone na koncie jedynie dwa mecze (jeden z własnej prośby oraz drugi zgadzając się na prośbę rywali). Dopiero po rozegraniu dwóch zaległych spotkań, konto będzie się zerować
    – jeśli drużyna A ma wyzacznony termin meczu przykładowo na wtorek 20:30, lecz chciała by go przenieść na inną godzinę lub inny dzień w tym samym tygodniu, najpierw musi otrzymać zgodę rywali, a następnie zapytać dwie drużyny z którymi chciała być się zamienić. Dopiero po zgodach wszystkich trzech ekip, informujemy o tym organizatora

3. Aby prawidłowo przełożyć mecz drużyna powinna:
– skontaktować się z przeciwnikiem (numery w “kontakt z drużynami”) i otrzymać jego zgodę!
– poinformować o decyzji Organizatorów drogą e-mail (kontakt@nl6.pl)
– nowy termin spotkania wyznacza jedynie Organizator

                                                                                                                                § 2.3
                                                                                          ZASADY AWANSE – SPADKI WIOSNA 2024*

1.EKSTRAKLASA – do I ligi bezpośrednio spada ostatni zespół w tabeli. Drużyny z przedostatniego oraz trzeciego miejsca od końca zagrają w barażu o utrzymanie.

2.I LIGA – do Ekstraklasy bezpośrednio awansuje mistrz oraz wicemistrz I ligi. Drużyny z 3 oraz 4.miejsca zagra natomiast baraż o awans.

                                                                                                                                  § 2.4
                                                                                                     NAGRODY W SEZONIE WIOSNA 2024

Bony na sprzęt sportowy dla drużyn za najlepsze miejsca w lidze
1.miejsce w Ekstraklasie – 1200 zł
2.miejsce w Ekstraklasie – 900 zł
3.miejsce w Ekstraklasie – 700 zł

1. miejsce w 1 lidze – 500 zł
1.miejsce w 2 lidze – 400 zł
1.miejsce w 3 lidze – 300 zł

1. miejsce w Pucharze NL6 – 500 zł

Nagrody indywidualne:

Najlepszy zawodnik
Ekstraklasa – 200 zł
I liga – 150 zł
II liga – 100 zł
III liga – 100 zł

Król strzelców
Ekstraklasa – 200 zł
I liga – 150 zł
II liga – 100 zł
III liga – 100 zł

Najlepszy bramkarz
Ekstraklasa – 200 zł
I liga – 150 zł
II liga – 100 zł
III liga – 100 zł

Liga typera:
1. miejsce – 160 zł
2. miejsce – 120 zł
3. miejsce – 80 zł

                                                                                                                                     § 3
                                                                                                                           ZASADY GRY 

1.Rzut z autu wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boczną boiska. Odległość przeciwnika od miejsca wykonania autu to minimum dwa metry

2. Bramka może być zdobyta z :
– akcji
– rozpoczęcia gry od środka
– rzutu rożnego
– rzutu karnego
– rzutu wolnego bezpośredniego
– rzutu od bramki

Bramka nie może zostać zdobyta z:
– rzutu wolnego pośredniego
– rzutu sędziowskiego
– autu

Jeżeli piłka z rozpoczęcia gry od środka, rzutu wolnego bezpośredniego i pośredniego, rzutu z rogu, rzutu od bramki (opuszczając pole karne) wpadnie do własnej bramki nie dotykając przynajmniej dwóch zawodników to grę wznawiają przeciwnicy rzutem rożnym

3.Nie obowiązuje przepis o spalonym.

4.W przypadku rzutu wolnego mur ustawiany jest w odległości 5 metrów od piłki.

5.Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

6. Zawodników obowiązują następujące kary zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną:
a) żółta kartka,
b) czerwona kartka – zawodnik opuszcza boisko; zespół gra 5 minut w osłabieniu
c) Zawodnik usunięty z boiska nie może być ponownie wprowadzony do gry, nie może on również przebywać na ławce zawodników rezerwowych

9.Kary indywidualne: 
a) Zawodnik ukarany bezpośrednią czerwoną kartką, nie może wystąpić w kolejnym spotkaniu. Jeśli faul będzie wyjątkowo brutalny, sędzia lub organizator, może podjąć decyzje o wydłużeniu kary o więcej niż 1 spotkanie.

b) Sędzia we wspólnym ustaleniu z organizatorem, ma prawo podjąć decyzję, o karze indywidualnej dla zawodnika, już po zakończeniu spotkania.

c)  Zawodnik zostanie zawieszony na jedno spotkanie jeśli uzbiera 4 żółte kartki. 

11. Piłka poza polem gry – Jeżeli piłka wyleci poza obiekt, sędzia zatrzymuje czas do momentu, w którym drużyna która jako ostatnia wybiła piłka, przyniesie ją z powrotem na pole gry.
a) W momencie gdy zobligowana do pójścia po piłkę drużyna tego nie robi, sędzia daje sygnał, po którym odlicza 5 minut. Po tym czasie następuję pierwszy gwizdek i odliczane są kolejne 3 minuty. Jeśli i w tym czasie nikt nie pójdzie po piłkę, sędzia ma prawo zakończyć spotkanie.

12. Narzutki / znaczniki – drużyna ,,gości” (w rozumieniu drużyną gości, nazywamy tą, której nazwa w centrum meczowym znajduję się po prawej stronie) jest zobligowana do tego, aby na mecz przyjść w innym kolorze koszulek (barwy rywali można sprawdzić klikając na jego nazwę w tabeli) lub założyć narzutki, które zapewnia organizator. Wyjątek stanowią sytuację, w której tylko jedna z drużyn ma jednakowy model koszulek. W takim przypadku, narzutki zawsze ubiera ta drużyna, której stroje nie są jednakowego wzoru.

                                                                                                                                       § 3.1
                                                                                                             NL6 PRZECIWKO CHAMSTWU !!!

W związku z pojawiającymi się sytuacjami, na szczęście incydentalnymi, ale jednak, od dnia 10 kwietnia 2014 roku do regulaminu NL6 wchodzi nowy przepis:

> gdy podczas meczu dochodzi do sytuacji, w której sędzia ma do czynienia z przejawami chamstwa i wzajemnym brakiem szacunku, ma prawo przerwać mecz na 2 minuty, aby zawodnicy lub osoby towarzyszące danych drużyn mogły “ochłonąć”

> gdy sytuacja się powtórzy sędzia przerywa mecz na 5 minut i podejmuje konsultacje z Organizatorem, czy dana sytuacja nie kwalifikuje się jako walkower

>gdy jednak po drugiej przerwie mecz będzie kontynuowany i sytuacja się powtórzy trzecia przerwa powoduje automatyczny walkower

> koszt walkowera to 500zł. płatne w przeciągu trzech dni. W przypadku nie uregulowania należności drużyna zostaje usunięta
z ligi

> w przypadku powtórzenia się sytuacji w kolejnym meczu zespół już bez walkowera zostaje usunięty z ligi

> CHOĆ ROZGRYWKI NL6 SĄ LIGĄ AMATORSKĄ TO RÓWNAJMY DO NAJLEPSZYCH

I PAMIĘTAJMY O ZASADACH FAIR PLAY !!!

UWAGA! Także osoby przebywające w strefie technicznej muszą zadbać o odpowiednie zachowanie. W innym przypadku sędzia ma możliwość usunięcia ich z terenu obiektu.

                                                                                                                                      § 3.2
                                                                                                 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZAWODNIKA

1. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem

2. Wyjście na boisko oznacza, że zawodnik akceptuje Regulamin NL6 i przystępuje do zawodów w pełni zdrowia

3. Zawodnik przystępując do rozgrywek ponosi odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki wynikając z gry w rozgrywkach NL6

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy, uszkodzenia ciała zawodników powstałe podczas trwania rozgrywek NL6.

4.Zespoły składające się z zawodników niepełnoletnich muszą na mecz stawiać się z dorosłym OPIEKUNEM !

5.Przedstawiciel zespołu podpisuje regulamin jednocześnie potwierdzając, że zespół zapoznał się z jego treścią.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników
grających w NL6 do relacji ze spotkań, zdjęć drużynowych oraz akcji marketingowych.

7. Każdy zawodnik grający w Nadmorskiej Lidze Szóstek jest zobowiązany do zapoznania się z informacją o
przetwarzaniu danych osobowych przez NL6. Dane osobowe 
przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacji rozgrywek piłkarskich i nie są udostępniane innym osobom

                                                                                                                                         § 4
                                                                                                                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W spornych sytuacjach oparciem są przepisy o grze w piłce nożnej, przepisy PZPN, Kodeks Cywilny oraz bezstronna decyzja organizatora.

2. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych (np. pandemia) Organizator ma prawo wnosić do niniejszego regulaminu zmiany bez uprzedniego powiadomienia.

Organizator rozgrywek